برچسب: اغذیه‌فروشی

نظام تک‌ حزبی استارتاپی نظام تک‌ حزبی استارتاپی
اقتصادی
روزنامه هفت صبح، کوروش طبری | هفتادمین سالگرد حزب کمونیست چین همین سه‌شنبه گذشته بود. حزبی که هیچ کس نمی‌تواند آسان تفسیرش کند؛ از یک سو عقاید سوسیالیستی‌شان و از سویی دیگر کنار آمد‌ن‌شان با نظام‌های سرمایه‌داری و پاگذاشتن در جاپاهای سرمایه‌داری. هر چند که سرمایه‌داری به سبک چینی افسانه…...