برچسب: اسکیت باز

اسکیت‌باز نابینا! اسکیت‌باز نابینا!
ورزشی
وقتی برای رسیدن به هدفتان مصمم باشید، هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی شما را بگیرد....