برچسب: ارسلان کامکار

وقتی نوازندگان ارکستر مسافرکشی می‌کنند! وقتی نوازندگان ارکستر مسافرکشی می‌کنند!
فرهنگی
بخش مهم صحبتهای ارسلان کامکار درباره مشکلات مشکل ارکستر سمفونیک تهران را برایتان از قول ایسنا نقل می‌کنیم: نوازندگان خوب معمولا در ارکسترها نمی‌نوازند؛ زیرا پول کافی به آنها نمی‌دهند و حقوقشان به گونه‌ای است که مجبورند در کنار کار در ارکستر، سه جای دیگر هم کار کنند. زمانی که…