برچسب: ادامه اتحاد رنو نیسان

فرانسه در پی تحریک نیسان فرانسه در پی تحریک نیسان
دانش و فناوری
هفت صبح| شاید بحران کارلوس گوئن در حال خاتمه است! دولت فرانسه سعی دارد نقاط اشتراکی بین دو شرکت رنو و نیسان برای اتمام مشکلات پیدا کند. سرمایه‌گذاری‌های جدید یک مسئله حیاتی است و این احتمالا نیسان را تحریک می‌کند. هیروتا سایکاوا اما از هرگونه ارتباط با دولت فرانسه و…