برچسب: اخذ ماليات

حساب بانکی چه افرادی‌ برای اخذ مالیات رصد می‌شود؟ حساب بانکی چه افرادی‌ برای اخذ مالیات رصد می‌شود؟
اقتصادی
اخذ مالیات از طریق بررسی حساب‌های بانکی مدتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و به گفته این سازمان تاکنون ۲۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از این طریق شناسایی شده است.‌البته این اقدام تمامی ‌حساب‌های بانکی را در برنمی‌گیرد و شرایطی از جمله گردش بالای حساب…