برچسب: اختلاف قیمت خودروهای دوگانه‌سوز

فاصله عجیب قیمت خودروهای دوگانه‌سوز از کارخانه تا بازار فاصله عجیب قیمت خودروهای دوگانه‌سوز از کارخانه تا بازار
اقتصادی
پایش بازار خودروی پایتخت حاکی از اختلاف ۲۰ تا ۳۸ میلیون تومانی قیمت خودروی دوگانه‌سوز در مقایسه با خودروهای مشابه بنزین‌سوز است. موضوعی که به گفته کارشناسان، وجود عرضه کم و تقاضای زیاد پس از سهمیه‌بندی سوخت عامل اصلی آن به شمار می‌رود. قیمت خودروی دوگانه‌سوز امروز هر دستگاه پژو…