برچسب: احیای بیمار

نجات یک بیمار در حال مرگ به کمک چاله‌های خیابان! نجات یک بیمار در حال مرگ به کمک چاله‌های خیابان!
گوناگون
در برنامه افطار شبکه سلامت،سلطان احیای ایران خاطره جالب احیای یک نفر به خطر دست انداز را تعریف کرد.