برچسب: احمد مسعود

یک روایت دست اول از سفر حامد هادیان‌ به پنجشیر یک روایت دست اول از سفر حامد هادیان‌ به پنجشیر
کاربران ویژه - جهان
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
رئیس‌جمهور تاجیکستان چگونه کشورش را به سرخط خبرها ‌آورد رئیس‌جمهور تاجیکستان چگونه کشورش را به سرخط خبرها ‌آورد
کاربران ویژه - جهان
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
روایتی از زندگی جالب فهیم دشتی، روزنامه‌نگار افغان روایتی از زندگی جالب فهیم دشتی، روزنامه‌نگار افغان
کاربران ویژه - اجتماعی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
خشم ‌همگانی علیه ‌پاکستان ‌پس از خیانت به پنجشیر خشم ‌همگانی علیه ‌پاکستان ‌پس از خیانت به پنجشیر
کاربران ویژه - جهان
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
پنج حاشیه از مقاومت نیروهای احمد مسعود در پنجشیر پنج حاشیه از مقاومت نیروهای احمد مسعود در پنجشیر
کاربران ویژه - جهان
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
‌جنگ کشورهای منطقه برای نفوذ در افغانستان ‌جنگ کشورهای منطقه برای نفوذ در افغانستان
کاربران ویژه - جهان
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
چگونه ‌‌پنجشیر ‌‌امکان مقاومت در‌برابر نیروهای مهاجم را دارد؟ چگونه ‌‌پنجشیر ‌‌امکان مقاومت در‌برابر نیروهای مهاجم را دارد؟
کاربران ویژه - جهان
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
بچه‌شیر پنجشیر زیر بمباران مجازی بچه‌شیر پنجشیر زیر بمباران مجازی
کاربران ویژه - سیاسی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.