برچسب: احساس گرسنگی

یک روش ساده برای مبارزه با هوس مواد قندی پس از ناهار یک روش ساده برای مبارزه با هوس مواد قندی پس از ناهار
سلامت و زندگی
بسیاری از افراد با وجود این که ناهار خورده اند باز هم احساس می کنند گرسنه مانده و سیر نشده اند. گاهی این میل با میل به مواد قندی تشدید و مشاهده می شود. به گزارش انتخاب، هوس قند باعث می شود به سراغ خوراکی هایی بروید که اغلب سالم…