برچسب: احتکار لیمو ترش و لیمو شیرین

ویدیو/انحصار لیمو ترش و شیرین برای ۵ نفر! ویدیو/انحصار لیمو ترش و شیرین برای ۵ نفر!
اقتصادی
رئیس اتحاده بارفروشان میوه گفته: با بررسی‌های انجام شده متوجه دپوی این میوه‌ها حتی در زیرزمین خانه‌ها شدیم.