برچسب: آکوفینا

رازهای حضور ‌دو ‌نوشابه آمریکایی در تبریز و مشهد رازهای حضور ‌دو ‌نوشابه آمریکایی در تبریز و مشهد
اقتصادی
روزنامه هفت صبح، فرید عطارزاده | «پپسی نوشابه جدید روانه بازار می‌کند»، این خبر در هفته گذشته همه رسانه‌های مهم بین‌المللی را قبضه کرد و کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند پپسی قرار است در آینده سهم بیشتری از بازار بگیرد، چراکه این نوشابه جدید برخلاف نوشابه‌های موجود که عنوان «انرژی‌زا» و...…