برچسب: آي‌هوم

رسیدن به‌قیمت خودرو و مسکن ‌با‌ دور‌ زدن فیلترینگ رسیدن به‌قیمت خودرو و مسکن ‌با‌ دور‌ زدن فیلترینگ
دانش و فناوری
روزنامه هفت صبح، زهرا قنبری | هفته گذشته تنها به فاصله چندروز و با دستورهای قضایی جداگانه، قیمت مسکن و خودرو از وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های ثبت آگهی حذف شد. دلیل این امر هم به گفته تصمیم‌گیرندگان این بود که آن‌ها یکی از دلایل آشفتگی بازار مسکن را درج قیمت‌های غیرمعمول…