برچسب: آورده بیشتر

چگونه می‌توان در زمان بازنشستگی بیشتر حقوق گرفت؟ چگونه می‌توان در زمان بازنشستگی بیشتر حقوق گرفت؟
اجتماعی
مدیرکل امور فنی و مستمریهای سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر افراد در زمان بازنشستگی، آورده بیشتری داشته باشند، دریافتی بالایی خواهند داشت یعنی افراد باید توجه داشته باشند لیست بیمه دو سال آخر خود را بر اساس انتظارات زمان بازنشستگی تنظیم کنند. همچنین این موضوع را مدنظر قرار دهند که…...