برچسب: آواز علیه کرونا

آوازخوانی ساکنان اکباتان علیه قرنطینه آوازخوانی ساکنان اکباتان علیه قرنطینه
اجتماعی
برترین‌هابا انتشار این ویدیو نوشت: ساکنان شهرک اکباتان در تهران به سبک مردم ایتالیایی در قرنطینه که روی بالکن خانه ها به آواز خوانی مشغول هستند، با همخوانی سرود ای ایران را اجرا کردند.