برچسب: آنتونیو باندراس

یادداشت خواندنی پدرو آلمودوار از خاطراتش در دهه ۸۰ و ۹۰ یادداشت خواندنی پدرو آلمودوار از خاطراتش در دهه ۸۰ و ۹۰
فرهنگی
سایت سینما سینما دومین یادداشت قرنطینه‌ای آلمودوار که برای سایت اند ساند نوشته شده را منتشر کرده است. اینجا بخش کوتاهی ازاین یادداشت بلند را برایتان انتخاب کرده‌ایم. چهار یا پنج روز پیش از مراسم اسکار سال ۱۹۸۹، برای شام منزل جین فوندا بودیم، بدجور دنبال بازسازی فیلمم؛ زنان در…