برچسب: آموزش رانندگی

چطور حرفه ای برانیم! چطور حرفه ای برانیم!
دانش و فناوری
هفت صبح ،ارسلان سلیمانیان| چه بپذیریم و چه انکار کنیم، رانندگی برای بسیاری از ما یکی از لذت بخش ترین زمان های زندگی است. هرچند ترافیک های سرسام آور شهری در روزگار مدرن امروز دیگر مجالی برای لذت بردن از تک تک لحظه های رانندگی نگذاشته است اما باز هم…