برچسب: آمارهای ثبت احوال

۵ دلیل اصلی فوت ایرانیان چیست؟ ۵ دلیل اصلی فوت ایرانیان چیست؟
اجتماعی
مهر نوشت: براساس آمارهای سازمان ثبت احوال، بیشرین دلایل فوت ایرانیان مربوط به بیماری های قلبی و عروقی با ۳۸.۶ درصد، سرطان ها و تومورها با ۱۱.۳ درصد و بیماری های دستگاه تنفسی با ۹.۸ درصد، است. دلایل اصلی مرگ در ایران بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال میزان ناخالص…
طلاق ۲۰۶ کودک ۱۳ساله در سال گذشته طلاق ۲۰۶ کودک ۱۳ساله در سال گذشته
اجتماعی
مهر: آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که در ۱۱ درصد ازدواج‌های ثبت شده سن زنان بیشتر از مردان بوده است. آمار ازدواج و طلاق سال ۹۷ بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ میانگین سن طلاق در کشور برای زنان و مردان به طور…