برچسب: آلودگی هوا در شهر اراک

تماشا کنید/ حجم آلودگی هوا در شهر اراک تماشا کنید/ حجم آلودگی هوا در شهر اراک
اجتماعی
اراک جزو هشت شهر آلوده کشور است اما نکته مهم در این مورد این است که آلودگی هوای اراک با آلودگی سایر شهرها متفاوت است. آلودگی سایر شهرها بیشتر بر اثر حمل و نقل است اما در اراک آلایندگی صنایع پیشتازی می کند و برخی گازها و ترکیبات موجود زیان…