برچسب: آزادی

امام چه زمانی گفتند، «ما اشتباه کردیم آزادی دادیم»؟ امام چه زمانی گفتند، «ما اشتباه کردیم آزادی دادیم»؟
سیاسی
جماران نوشت: عضو هیأت مدیره انجمن مطالعات صلح ایران گفت: وقتی آقای خاتمی گفت ما با دولت آمریکا حرف نمی زنیم و با ملت آن حرف می زنیم، همه فکر کردند حرف جدیدی زده است. این حرف امام بود. ایشان در دیدار با ریچارد کاتم فرمودند «کارتر می‌ رود؛ اما…