برچسب: آتش نشان

ویدیو/نجات دو بچه گربه به روش احیای قلبی ویدیو/نجات دو بچه گربه به روش احیای قلبی
گوناگون
تش‌نشانان در شهر موغله در کشور ترکیه دو بچه گربه را به روش احیای قلبی-ریوی نجات دادند. این دو بچه گربه در آتش سوزی که به جان یک بازار افتاده بود گرفتار شده بودند. وقتی آنها مشغول خاموش کردن شعله‌های آتش بودند صدای گربه ها را شنیدند و متوجه شدند…