برچسب: آتش زدن کتاب پزشکی

چرا دروازه هتک حرمت فرهنگ ایرانی بسته نمی شود؟ چرا دروازه هتک حرمت فرهنگ ایرانی بسته نمی شود؟
فرهنگی
روزنامه اطلاعات نوشت: شیخی در تبریز، داعیه دارد که قانون ابن‌سینا در طب از کتب «ضاله» و انحرافی است و بجای آن باید طب و طبابت ائمه و امامان ما را جایگزین کرد و بالاتر از آن همه کتب علم پزشکی امروز را به آتش کشید و سوزاند! وی برای…
روایتی درباره فردی که کتاب پزشکی را آتش زد روایتی درباره فردی که کتاب پزشکی را آتش زد
اجتماعی
ایسنا نوشت:مدیرکل سابق دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در خصوص تخلفات پزشکی صورت گرفته توسط مدعیان طب اسلامی که منجر به عارضه برای بیمار شده است، اظهار کرد: اینگونه فعالیت‌های غیر علمی به کرات سبب ایجاد عارضه برای بیماران شده است که منتهی به شکایت نیز شده است. به طور…