گفت و‌گو با معاون سابق‌ وزیر‌تعاون،کار و رفاه اجتماعی

تک نگاری

شتابزدگی ممنوع!

حجت الله میرزایی که به تازگی به عنوان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران منصوب شده، تا چند وقت پیش معاون اقتصادی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بود. او اطلاعات جامعی درباره وضعیت اقتصادی صندوق ها دارد. او در حاشیه نمایشگاه مطبوعات یک نشست رسانه ای درباره بحران صندوق های بازنشستگی برگزار کرد که بخش هایی از اظهارات او در این نشست را در ادامه می خوانید. میرزایی معتقد است واگذاری های شتابزده راه حل مشکل صندوق ها نیست و باید زودتر به اصلاحات ساختاری دست زد.
صندوق های بازنشستگی وضعیت بسیار بحرانی و نگران کننده ای دارند و این نگرانی به اندازه ای است که موضوع بحران صندوق ها را به عنوان یکی از سه مسئله اصلی اقتصاد اجتماعی ایران در سالهای آینده به حساب می آورند. پارادوکس موضوع صندوق ها این است که این موضوع در عین اینکه مبحثی بسیار نگران کننده است، هیچ تناسبی بین میزان نگرانی و توجهات و گستردگی و عمق بحران صندوق ها وجود ندارد.

در جامعه، عموم مردم، نخبگان و رسانه ها مسئله صندوق ها را جدی نگرفته اند و یکی از دلایل اصلی آن این است که سایر بحران ها مانند بحران اشتغال و بحران آب و محیط زیست به مسائل ملموس زندگی مردم تبدیل شده است و متاسفانه بحران صندوق ها شکل قابل لمسی برای مردم پیدا نکرده است. در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش هیچ صندوقی نیستند، و این موضوع را کسی بحران نمی داند. بحران صندوق های بیمه ای در حال حاضر به دلیل ملموس نبودن به یک مسئله و دغدغه فراگیر اجتماعی تبدیل نشده است.

در حال حاضر آستانه تحمل کاربران و مخاطبان صندوق های بیمه ای بسیار پایین است و گروهی که ریسک پذیری پایینی را دارند، به خصوص بازنشستگان،کارمندان و کارگرانی که آستانه تحمل آنان از حیث روانی و مالی بسیار پایین است و یک نگرانی کوچک نسبت به آینده می تواند به یک اثر تحولی بزرگ در زندگی آنان تبدیل شود. بحران صندوق ها باید عنوان شود تا چاره اندیشی مسئولان را درپی داشته باشد و نیز نباید عنوان شود برای اینکه نگرانی کارگران،کارفرمایان و شرکای اجتماعی را درپی دارد.

طبیعی است که مدیران صندوق ها برای اینکه متهم به عامل قابلیت در ایجاد این بحران نشوند، بحران مذکور را مسکوت گذاشته و آشکار نکنند. نگرانی دیگر در این خصوص این است که ما تجربه ملی خوبی در مقابله با بحران ها نداریم و در خیلی از موارد با تصمیمات شتابزده اوضاع را بدتر شده است. بحران ها در کشور ما در فرآیند یک گفتگوی روشمند منجر به یک تفاهم و وفاق نمی شود. بحران صندق ها امروز به دستور کار اصلی دولت تبدیل شده است و مواجهه بسیار شتاب زده این است که تصور می کنیم با واگذاری سریع و بدون ملاحظه بحران صندوق ها برطرف می شود.

بخشی از مشکلات صندوق ها ناشی از عدم اصلاحات ساختاری است و نیز اصلاحات پارامتریک را باید در موضوع حل بحران صندوق ها مورد توجه، بررسی و اصلاح لازم قرار داد. مسیری که در حال حاضر برای مقابله با بحران صندوق ها پیش گرفته ایم، مسیری نیست که نهایتاً منجر به کامیابی شود.

در بسیاری از صندوق های بیمه ای کوچک سهم منابع حاصل از بنگاهداری بسیار پایین و نزدیک به صفر است و نیز در تامین اجتماعی سهم درآمد حاصل از منابع در شستا کمتر از ۶ درصد است و این درحالی است که اصل بحران در ۹۴ درصد باقیمانده است که بخش بزرگی از منابع و مصارف را شکل می دهد. رشد اقتصادی کشور در ۴ دهه گذشته بسیار پایین و البته متکی به نفت بوده است و رشد بدون اشتغال را شاهد بوده ایم و آسیب آن به صندوق های بیمه ای رسیده است.

(منتشر شده در ویژه نامه روزنامه هفت درباره صندوق های بازنشستگی)

بازدید اپلیکیشن 179 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید