نظر استاندار تهران درباره پولی شدن تردد در تونل‌ها

اجتماعی

استاندار تهران با هرگونه افزایش هزینه و اخذ عوارض جدید برای شهروندان از جمله پولی شدن تونل‌ها مخالفت کرد.

انوشیروان محسنی بندپی گفت: شهرداری باید بداند هرگونه اخذ عوارض برای سال جاری منتفی است و برای سال آینده در صوت اعمال چنین تصمیمی و اخذ عوارض از مردم باید موضوع در کمیته تخصصی استانداری تهران مطرح شود و شهردای تهران دلایل و دفاعیات خود را مطرح کند تا نهایتا در این کمیته تصمیم گیری انجام شود و موضوع به تایید استانداری تهران برسد.

وی افزود: استانداری تهران به هیچ وجه چنین درخواستی مبنی بر اخذ عوارض از تونلهای شهری از شهرداری تهران نداشته و به صورت کلی اگر این عوارض وضع شود، خلاف قانون است و ما نسبت به جلوگیری از این موضوع اقدام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اگر برای سال آینده مقرر باشد که این عوارض وضع شود، شهرداری باید پیشنهاد آن را مطرح کند تا تصمیم گیری شود اما بی تردید چنین پیشنهادی برای سال جاری منتفی است و برای سال آینده باید بررسی های کارشناسی روی آن انجام شود. بی تردید مرجع تشخیص این موضوع و تعیین عوارض استانداری تهران است و تنها پس از تایید استانداری این موضوع قابلیت اجرا خواهد داشت.

استاندار تهران در تشریح نظر شخصی خود مبنی بر اخذ این عوارض گفت: هرگونه تعیین عوارضی در چنین شرایطی که افزایش قیمتها را شاهد هستیم هیچ دلیل و توجیه منطقی ندارد.

بازدید اپلیکیشن 77 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید