فیلم / یکی از شگفتی‌های مهندسی جهان

دانش و فناوری
فیلم / یکی از شگفتی‌های مهندسی جهان

بزرگراه G50 در مرکز چین یکی از شگفتی های مهندسی جهان است.

بازدید اپلیکیشن 313 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید