دانلود اپلیکیشن هفت صبح

سود غافلگیرکننده وتجارت برای سهامداران

بنگاه ها
سود غافلگیرکننده وتجارت برای سهامداران

سودآوری یکسال بانک تجارت بیش از ۴ برابر مجموع تمام سودآوری ۴۰ سال قبل

بانک تجارت با عملکرد درخشان و بی نظیر خود در سال ۱۳۹۹ با تحقق ۱۶۹ هزار میلیارد ریال سود، بیش از ۴ برابر مجموع همه سودهای ۴۰ سال قبل این بانک سودآوری داشت .این بانک از سال ۱۳۶۰تا پایان سال ۱۳۹۸ در مجموع ۴۱ هزار میلیارد ریال سود را محقق ساخته و این در حالی است که تنها در عملکرد دوازده ماهه خود در سال ۱۳۹۹ موفق به ثبت ۱۶۹ هزار میلیارد ریال سود به عبارتی ۴ برابر ۴۰ سال فعالیت این بانک شده است.
این در حالی است که با نگاهی به روند چند سال اخیر بانک تجارت، شاهد اصلاحات زیرساختی اساسی در شاخص های اثر گذار بر سود و تثبیت شرایط مالی و عملکردی بانک هستیم که این نشان از پایداری روند سود آوری و تضمین عملکرد درخشان بانک در سالهای پیش رو دارد.
رشد سودآوری یکی از دشوارترین آیتم های مالی بنگاههای اقتصادی است و به نوعی ما حصل و نشاندهنده کلیه فعالیت های عملیاتی و مالی یک بنگاه اقتصادی در یک نگاه است.

بازدید اپلیکیشن 7 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید