دعوت شهرداران تهران به استخر و صبحانه اختصاصی

اجتماعی

عصر خبر با انتشار این عکس نوشت: شهردار یک منطقه تهران تمام شهرداران تهران را به غیر شهردار منطقه ۷ (به دلیل بانو بودن) به استخر و صبحانه اختصاصی دعوت کرد

نظرات کاربران

پاسخ دهید