دعوت شهرداران تهران به استخر و صبحانه اختصاصی

اجتماعی

عصر خبر با انتشار این عکس نوشت: شهردار یک منطقه تهران تمام شهرداران تهران را به غیر شهردار منطقه ۷ (به دلیل بانو بودن) به استخر و صبحانه اختصاصی دعوت کرد

بازدید اپلیکیشن 239 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید