ساعت رسمی کشور عقب کشیده شد

اجتماعی
ساعت رسمی کشور عقب کشیده شد

ساعت رسمی کشور شب گذشته، یک ساعت به عقب کشیده شد

بر اساس قانون تغییر ساعت هر سال در فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شده و در پایان شهریور ماه یک ساعت به عقب بازگردانده می‌شود.

این آخرین تغییر ساعات رسمی کشور است‌ و طبق قانون جدید تصویب شده، از این پس دیگر تغییر ساعت نخواهیم داشت

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید