روزنامه هفت‌صبح جمعه
روزنامه هفت‌صبح از ابتدای مهرماه ۱۳۹۶ روزنامه ویکندی با نام ” هفت‌صبح جمعه “ منتشر می‌کند.
این روزنامه اختصاصا برای توزیع بین مسافران پروازهای داخلی و خارجی در شرکت‌های معتبر هواپیمایی ایرانی هما ، ماهان ، آسمان ، آتا ، کیش‌ایر ، زاگرس و ایران ایرتور تولید و چاپ می‌شود و تلاش تحریریه روزنامه هفت‌صبح این است مطالب متنوع و خواندنی را در قطع مناسب و کاغذ گلاسه برای خوانندگان خود فراهم نماید.

بازدید اپلیکیشن 582 , بازدید سایت 1