یافتن بازماندگان زلزله با سوسک‌های ردیاب

دانش و فناوری

کوچکترین گروه امداد در هنگام حوادث، به شکل سوسک‌های حامل ردیاب ابداع شد.

این حشرات کنترل از راه دور، مجهز به حسگرهایی هستند که پشت شان تعبیه شده و کربن دی اکسید را در میان ساختمان‌های فروریخته تشخیص می‌دهند.دانشمندان امیدوارند که بتوانند پس از وقوع زلزله یا دیگر حوادث، این سوسک‌ها را به مناطق مورد نظر برسانند.این ردیاب‌ها قادر خواهند بود کسانی که کنترل سوسک‌ها را در دست دارند به سوی قربانیانی که کربن دی اکسید تولید می‌کنند راهنمایی کرده و به این ترتیب آنها را پیدا کنند.

دانشمندان فکر می‌کنند با وجود این اختراع، زمانی برای حفاری در مکان‌هایی که در آنها کسی زنده نیست هدر نمی‌رود و گروه نجات می‌تواند تلاش خود را بر بازماندگان متمرکز کند.دانشمندان، این سوسک‌ها را با استفاده از شاخک‌هایشان هدایت می‌کنند.سوسک‌های سایبورگ، ابداع دانشمندان “دانشگاه صنعتی نانیانگ” (NTU)هستند.

به گزارش ایسنا، آنها از سوسک‌های “شب‌رو”(darkling) استفاده و رایانه‌ای کوچک را با استفاده از موم به پشت شان متصل کردند.
این رایانه، ارتعاشاتی را به شاخک‌های حشرات که راهنمای آن هاست، می‌فرستد.
دانشمندان امیدوارند که این حسگرها، علاوه بر کربن دی اکسید، قادر به تشخیص دما و ارتعاشات ناشی از ضربان قلب افراد زیرآوار باشند.

بازدید اپلیکیشن 47 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.