کمک ۲۵۰ هزار یورویی یک ایتالیایی برای حفاظت از تخت جمشید

فرهنگی

کمک یک ایتالیایی به تخت جمشید. به گفته علیرضا عسکری رئیس دانشگاه هنر شیراز و عضو هیات علمی تاریخ دانشگاه شیراز یک خیر ایتالیایی بالغ بر ۲۵۰ هزار یورو برای اقدامات حفاظتی تخت جمشید هزینه خواهد کرد و این رقم به عنوان مجموعه کارهای حفاظتی در تخت جمشید هزینه خواهد شد.

بازدید اپلیکیشن 131 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.