کارگران آجر؛ عکس روز نشنال جئوگرافیک

دیدنی‌ها

میزان- عکس روز نشنال جئوگرافیک به یک کارگر کارخانه آجر که مهاجر از هند است اختصاص دارد.
این کارگر باتعادل آجرها را بر روی سرش نگه داشته کارگران می‌توانند تا ۱۶ آجر بر روی سر خود حمل کنند.

بازدید اپلیکیشن 65 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.