پیمانکاری به سبک “بمبئی” در ترمینال غرب تهران!

تک نگاری

علی مزینانی | یکی از بدترین روش های مدیریتی مدیریت پیمانکاری از نوع ایرانی است که یک تعداد کارگر را برای اینکه نظم بدهیم یک پیمانکار برایشان تعیین می کنیم . بدتر اینکه بعضی پیمانکاری ها به این صورت است که پیمانکار باید به یک سازمان عمومی یا دولتی پول بدهد و او هم بدون اینکه سود خودش را کم کند به کارگرانش فشار می آورد. در استفاده از این مدل پیمانکاری شهرداری تهران پیشتاز است ؛ چون بدون زحمت درآمدزایی می کند و به ظلمی که در حق کارگران می شود هم کاری ندارد.
نمونه این مدل پیمانکاری را در نوشته اینستاگرامی یک کارگر باربر ترمینال غرب تهران می توانید ببینید که با انتشار عکس بالا نوشته : مثل باج بگیرهای قدیم بمبئی پنجاه درصد دستمزد بابری ما را می گیرند!
از این پس اگر گذرتان به ترمینال غرب افتاد بدانید نصف پولی که می دهید به دست پیمانکار می رسد . در حالیکه نه پیمانکار هم هیچ تعهدی هم برای بیمه و خدمت دادن به کارگران ندارند و این کارگران اسباب درآمدزایی هستند..

بازدید اپلیکیشن 516 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.