ویدیو هفت| لحظه اجکت خلبان اسراییلی اف ۱۶ که توسط ارتش سوریه ساقط شد

جهان