ویدیو هفت| اگر فرد معتاد از ما پول توجیبی خواست ، بدهیم؟

سلامت و زندگی

 

▪️ پاسخ عباس دیلمی‌زاده ، مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره به این سوال مهم

بازدید اپلیکیشن 46 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید