ویدیو هفت|کار، کار کودتاچی‌هاست!

جهان

▪️ سقوط پهباد در مراسم یادبود شکست کودتای ترکیه، ۱۱ نفر را رخمی کرد.

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.