ویدیو هفت|چرخش ۱۰۰ درجه ای پلی در چین

دانش و فناوری

▪️مهندسان چینی در زمان ۱۰۰ دقیقه آخرین پازل پلی را با وزن ۳۳۰۰ تن ۱۰۰ درجه تغییر زاویه داده و نصب کردند.

بازدید اپلیکیشن 97 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.