ویدیو هفت|ناگهان برنامه ۹۰ قطع شد

ورزشی

پخش برنامه تلویزیونی ۹۰ نزدیک به ۱۰ دقیقه قطع شد.
فردوسی پور: در همین ۱۰ دقیقه عده ای تماس گرفتند و پرسیدند چی شد؟ بمب گذاشتند؟ شما سالمید؟

بازدید اپلیکیشن 327 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.