ویدیو هفت|لحظه زیر گرفتن تظاهرکنندگان آمریکایی توسط یک راننده نژادپرست

جهان

دراین حادثه ۳ نفر کشته و حداقل ۲۰ نفر زخمی شدند.

بازدید اپلیکیشن 93 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.