ویدیو هفت|بسته شدن درهای شعبه ای در شیراز

سیاسی

به دلیل ازدحام، مسئولان شعبه رای گیری در خیابان قدوسی شیراز مجبور شدند برای دقایقی، درها را ببندند.

بازدید اپلیکیشن 51 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.