ویدیو هفت|برف بازی در صحرای آفریقا

جهان

▪️سومین برف چهل سال اخیر در گرم‌ترین بیابان دنیا

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.