ویدیو: راز اختلاف سرلک با چاوشی

فرهنگی

آخرین خبر با انتشار این ویدیو نوشت: سینا سرلک راز اختلاف بزرگش با محسن چاوشی را فاش کرد.

بازدید اپلیکیشن 183 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.