ویدیویی از بازسازی دهه ۳۰ در فیلم سینمایی «تختی»

فرهنگی