مسمومیت عجیب چند صد نظامی ترکیه

جهان

رسانه‌های محلی از مسمومیت و بیماری عجیب بیش از ۵۰۰ نظامی ترکیه‌ای و انتقال فوری آنها به بیمارستان خبر می‌دهند.

به گزارش فارس، این نظامیان که از پادگان‌های ارتش ترکیه در استان «مانیسا» هستند، بعد از صرف شام با حالت وخیم سرگیجه و تهوع به اورژانس بیمارستان‌های مختلف منتقل شدند.

منابع نظامی ترکیه احتمال می‌دهند این واقعه درپی اقدام هماهنگ شده در «مسموم کردن غذای» سربازان بوده باشد.

وزرای دفاع و بهداشت به همراه فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه برای بررسی وضعیت و میزان وخامت حالت سربازان به استان «مانیسا» رفتند.

برخی منابع از افزایش آمار نظامیان مسموم شده در ترکیه به حدود ۳ هزار نفر خبر می‌دهند.

۱۹ از اعضای شرکتی که غذای پادگان‌های استان مانیسا را تامین می‌کند، به دلیل دست داشتن در مسمومیت عمدی نظامیان بازداشت شدند.

بازدید اپلیکیشن 64 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.