لحظه برخورد صاعقه با زمین در پیست دیزین

دیدنی‌ها

در تصویر پیوست شده به این خب لحظه برخورد صاعقه با زمین در مسیر قله سیچال، پیست اسکی دیزین را مشاهده می کنید.

پاسخ دهید