قدیمی‌ترین جای پای جهان کشف شد

دانش و فناوری

نشریه آمریکایی پیشرفت‌های علمی science advances گزارشی را در مورد کشف جاپا‌های فسیل شده یک موجود زنده در منطقه دره‌های یانگتسه در جنوب چین منتشر کرده که پژوهشگران قدمت آن را بین ۵۴١ تا ۵۵١ میلیون سال پیش ارزیابی کرده‌اند.

قدیمی‌ترین جاپایی که تا پیش از این کشف شده بود به حدود ۵٣٠ تا ۵۴١ میلیون سال پیش یعنی حدود ١٠ میلیون سال جلوتر از کشف جدید تعلق داشت. به این ترتیب، جاپای یانگتسه حدود ده میلیون سال قدیمی‌تر از قدیمی‌ترین جاپایی است که پیشتر به دست آمده بود.

نویسندگان مقاله منتشر شده در نشریه آمریکایی گفته‌اند که این جاپا‌ها بسیار کوچک است و به دلیل اینکه هیچ نشانه دیگری از صاحب آن در دست نیست، نمی‌توان در مورد خصوصیات این موجود اظهارنظر دقیقی کرد.

آنان گفته‌اند که تنها می‌توان گفت که این موجود حداکثر چند میلی‌متر طول و بدنی متقارن داشته است. با توجه به این خصوصیات، احتمال داده شده که صاحب این جاپا‌ها از اجداد بندپایان یا کرم‌های دریایی بوده باشد. تناوب جاپا‌ها حاکی از آن است که صاحب آن‌ها زیر سطح گل‌ولای ساحل دریا یا رودخانه‌های زندگی می‌کرده و گاه از محل زندگی خود بیرون می‌آمده است.

با توجه به اندازه بسیار کوچک این جاپاها، کشف آن‌ها به نوبه خود موفقیت قابل توجهی است. به گفته سرپرست گروه تحقیق، دلیل موفقیت آنان این بود که توانستند نور چراغ قوه خود را در محل درست و با زاویه مناسب روی فسیل کوچک و کم عمق بتابانند و به این ترتیب، آن را مشاهده کنند.

موجود صاحب این جاپا‌ها در دوره‌ای از تاریخ تکامل حیات بر زمین می‌زیست که هنوز روند تنوع گسترده موجودات زنده آغاز نشده بود.

منبع: بی بی سی

نظرات کاربران

پاسخ دهید