فیلم / پیرمردی که یک تنه به کمک‌ سیلزده‌ها آمد

اجتماعی

پس از سیل خوزستان، بسیاری از آنهایی که توان اندکی نیز داشتند تلاش کردند با پیوستن به گروه‌های امدادی که در منطقه فعال بودند به پوشش حوادث بپردازند. اکنون گفت‌و‌گوی خبرنگار تابناک با پیرمردی را می‌بینید که یک تنه به کمک‌ سیلزده‌ها آمد

نظرات کاربران

پاسخ دهید