فکر می‌کنید این مردان زیر پتوهایشان چه می‌کنند؟

دیدنی‌ها

فکر می‌کنید داستان این تصویر غریب چه باشد؟

نشریه گاردین نوشته این عکس از ماهیگیرانی در هند گرفته شده؛ در این روش ماهیگیران سر و قسمتی از قایق خود را با پتو می‌پوشانند تا دید بهتری برای ماهیگیری داشته باشند.

بازدید اپلیکیشن 268 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.