فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد شد

اجتماعی

فرهاد رهبر از سوی هیات امنا دانشگاه آزاد به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب شد.

براساس آرای اعضای هیات امنا دانشگاه آزاد فرهاد رهبر به عنوان رئیس این دانشگاه انتخاب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد.

وی تا زمان تائید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سرپرست فعالیت می کند.

بازدید اپلیکیشن 79 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.