صفحه اول روزنامه هفت صبح ۱۴ فروردین ۹۷

صفحه اول روزنامه

توضیح:اولین شماره امسال با مشکل فنی در چاپخانه روبرو شد و به دلیل تاخیر در چاپ به چند استان نرسید. از این بابت عذرخواهی می کنیم

بازدید اپلیکیشن 534 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید