سرنوشت شوم برای چهار دیکتاتور خندان

جهان

تصویری مشهور از چهار دیکتاتور کشورهای عربی ، پس از کشته شدن عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن دوباره در فضای مجازی منتشر شد.

در این تصویر به ترتیب از سمت راست حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر،معمر قذافی دیکتاتور کشته شده لیبی،علی عبدالله صالح رئیس جمهور مستعفی و کشته شده یمن و بن علی دیکتاتور مخلوع تونس را مشاهده می کنید.

بن علی حدود ۲۳ سال قدرت را در تونس در اختیار داشت و در سال ۲۰۱۱ با توجه به اعتراضات مردمی از قدرت کنار رفت.کنار رفتن بن علی آغاز بیداری اسلامی بود.

معمر قذافی نیز دیکتاتوری است که در خلال جنگ در لیبی توسط انقلابیون کشته شد.قذافی از عوامل اصلی ربودن امام موسی صدر بود.

حسنی مبارک دیکتاتور مصر نیز پس از حدود ۳۰ سال زمامداری این کشور از قدرت کنار رفت.

علی عبدالله صالح رئیس جمهور مستعفی یمن هم روز گذشته کشته شد.با کشته شدن علی عبدالله صالح تکلیف نفر چهارم در این عکس مشخص شد.

بازدید اپلیکیشن 193 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.